3

EX NÚA

Núa non desaparece, transfórmase.
Núa quere adicar os seus próximos números por enteiro á Dramaturxia Experimental, abrindo as portas á (re)definición ensaística do experimental e á creación de propostas capaces de subverter as convencións escénicas.
Aceptaranse traballos de calquera extensión e formato, para a súa publicación en Núa de xeito independente (como libro) ou dentro dalgún dos números previstos.
De maneira especial atenderase a escrituras innovadoras, dramaturxias visuais, de danza ou de teatro físico, partituras performativas, e calquera outra manifiestación artística ou ensaística no ámbito escénico susceptible de ser publicada cos medios dos que dispón Núa.
Non hai prazo para dar fin á recepción de propostas, e comunicarase aos interesados a aceptación (ou non) do material recibido a medida que se reciba.
A única condición para participar nesta convocatoria é que se trate de obra orixinal e inédita e que o seu idioma principal sexa o galego, portugués ou castelán (ou calquera outro idioma adxuntando unha traducción a un dos anteriores).
Ademais da publicación en papel -cunha tirada limitada e numerada de 80 exemplares-, as obras seleccionadas poderán consultarse en Rede, sendo a súa licenza Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un exemplar.

 

ex-nua

Núa no desaparece, se transforma.
Núa quiere dedicar sus próximos números por entero a la Dramaturgia Experimental, abriendo las puertas a la (re)definición ensayística de lo experimental y a la creación de propuestas capaces de subvertir las convenciones escénicas.
Se aceptarán trabajos de cualquier extensión y formato, para su publicación en Núa de manera independiente (como libro) o dentro de alguno de los números previstos.
De forma especial se atenderá a escrituras innovadoras, dramaturgias visuales, de danza o de teatro físico, partituras performativas, y cualquier otra manifiestación artística o ensayística en el ámbito escénico susceptible de ser publicada con los medios de los que dispone Núa.
No hay plazo para dar fin a la recepción de propuestas, y se comunicará a los interesados la aceptación (o no) del material recibido a medida que se reciba.
La única condición para participar en esta convocatoria es que se trate de obra original e inédita y que su idioma principal sea el gallego, el portugués o el castellano (o cualquier otro idioma acompañando una traducción a uno de los anteriores).
Además de la publicación en papel -con una tirada limitada y numerada de 80 ejemplares-, las obras seleccionadas podrán consultarse en Red, siendo su licencia Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un ejemplar.

0

NOVA CONVOCATORIA !

“Pour finir avec lle jugement de dieu” foi o título da famosa locución de Artaud na radio francesa en novembro do ano 1947.
INTERVENCIÓNS PARA ACABAR CON XUÍZO é unha idea da Revista Núa coa cal preténdense recoller propostas sonoras e escritas que conleven unha intervención da Radio dun xeito libertario, atrevido e sen prexuízos.
Non é o obxectivo adaptar para radio textos dramáticos ou performativos senón a de xerar accións mediante a invención dunha Radio que lles dé sentido.
Tamén admítense ensaios que aborden o tema da Non-visualidade.
Envíos ata o 15 de novembro.
Para máis información, podes escribirnos a: nua.escena@gmail.com

Imaxe
0

DRAMATURGIAS DESDE LA FRONTERA. NÚA 9

portadísima

Manifiesto 9, JULIO FERNÁNDEZ. p.7

Woman in a taxi crossing New York, CARLOS BE. p.9

Variaciones sobre la cabeza de dios, RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO. p. 23

Seca sangre, GUILLERMO HERAS. p.37

Memoria selectiva, LAURA MOREIRA. p. 43

XXL, TERESA CASANI. p. 53

Algunas consideraciones previas para colocarse un sombrero…, NESTOR VILLAZÓN. p. 57

En la cámara, PEDRO MONTALBÁN KROEBEL. p. 61

Exilio, EMILIANO PASTOR. p.69

Non sunt turpia naturalia, JOSE MANUEL CORREDOIRA VIÑUELA. p. 79

Aledaños de imprudentemente deseé, PEDRO FRESNEDA. p. 85

Nota al pie, MARÍA PRIM. p.95

Audición, LUÍS CANO. p.97

.

P.V.P. 6  EUROS

Pedidos: nua@gmail.com

Imaxe
0

A VOLTAS COA DRAMATURXIA, NÚA 8

Portada-CARTEL-WEB copia

Limiar, JULIO FERNÁNDEZ.     p. 7

Ngahme,  RAÚL DANS.   p.  13

Frustración, IRIA BRAGADO.    p. 21

11 postais desde o deserto de sal, EVA F. FERREIRA.    p. 31

Ricardo Segundo Terceiro, FRANCISCO OTI RÍOS.    p. 37

O fío de la vermella, CARMEN ABIZANDA LOSADA.    p. 49 

Meu pobre la Chaloupe, LOURDES LEIRIZ.    p. 61

República, STHER F. CARRODEGUAS.    p. 67

Vigozoo, MARCOS ABALDE.    p. 71

Dop, MANUEL DOSOUTO RODRÍGUEZ.    p. 83

.

P.V.P. 6  EUROS

Pedidos: nua@gmail.com