3

EX NÚA

Núa non desaparece, transfórmase.
Núa quere adicar os seus próximos números por enteiro á Dramaturxia Experimental, abrindo as portas á (re)definición ensaística do experimental e á creación de propostas capaces de subverter as convencións escénicas.
Aceptaranse traballos de calquera extensión e formato, para a súa publicación en Núa de xeito independente (como libro) ou dentro dalgún dos números previstos.
De maneira especial atenderase a escrituras innovadoras, dramaturxias visuais, de danza ou de teatro físico, partituras performativas, e calquera outra manifiestación artística ou ensaística no ámbito escénico susceptible de ser publicada cos medios dos que dispón Núa.
Non hai prazo para dar fin á recepción de propostas, e comunicarase aos interesados a aceptación (ou non) do material recibido a medida que se reciba.
A única condición para participar nesta convocatoria é que se trate de obra orixinal e inédita e que o seu idioma principal sexa o galego, portugués ou castelán (ou calquera outro idioma adxuntando unha traducción a un dos anteriores).
Ademais da publicación en papel -cunha tirada limitada e numerada de 80 exemplares-, as obras seleccionadas poderán consultarse en Rede, sendo a súa licenza Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un exemplar.

 

ex-nua

Núa no desaparece, se transforma.
Núa quiere dedicar sus próximos números por entero a la Dramaturgia Experimental, abriendo las puertas a la (re)definición ensayística de lo experimental y a la creación de propuestas capaces de subvertir las convenciones escénicas.
Se aceptarán trabajos de cualquier extensión y formato, para su publicación en Núa de manera independiente (como libro) o dentro de alguno de los números previstos.
De forma especial se atenderá a escrituras innovadoras, dramaturgias visuales, de danza o de teatro físico, partituras performativas, y cualquier otra manifiestación artística o ensayística en el ámbito escénico susceptible de ser publicada con los medios de los que dispone Núa.
No hay plazo para dar fin a la recepción de propuestas, y se comunicará a los interesados la aceptación (o no) del material recibido a medida que se reciba.
La única condición para participar en esta convocatoria es que se trate de obra original e inédita y que su idioma principal sea el gallego, el portugués o el castellano (o cualquier otro idioma acompañando una traducción a uno de los anteriores).
Además de la publicación en papel -con una tirada limitada y numerada de 80 ejemplares-, las obras seleccionadas podrán consultarse en Red, siendo su licencia Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un ejemplar.

0

NOVA CONVOCATORIA !

“Pour finir avec lle jugement de dieu” foi o título da famosa locución de Artaud na radio francesa en novembro do ano 1947.
INTERVENCIÓNS PARA ACABAR CON XUÍZO é unha idea da Revista Núa coa cal preténdense recoller propostas sonoras e escritas que conleven unha intervención da Radio dun xeito libertario, atrevido e sen prexuízos.
Non é o obxectivo adaptar para radio textos dramáticos ou performativos senón a de xerar accións mediante a invención dunha Radio que lles dé sentido.
Tamén admítense ensaios que aborden o tema da Non-visualidade.
Envíos ata o 15 de novembro.
Para máis información, podes escribirnos a: nua.escena@gmail.com

Imaxe
0

DRAMATURGIAS DESDE LA FRONTERA. NÚA 9

portadísima

Manifiesto 9, JULIO FERNÁNDEZ. p.7

Woman in a taxi crossing New York, CARLOS BE. p.9

Variaciones sobre la cabeza de dios, RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO. p. 23

Seca sangre, GUILLERMO HERAS. p.37

Memoria selectiva, LAURA MOREIRA. p. 43

XXL, TERESA CASANI. p. 53

Algunas consideraciones previas para colocarse un sombrero…, NESTOR VILLAZÓN. p. 57

En la cámara, PEDRO MONTALBÁN KROEBEL. p. 61

Exilio, EMILIANO PASTOR. p.69

Non sunt turpia naturalia, JOSE MANUEL CORREDOIRA VIÑUELA. p. 79

Aledaños de imprudentemente deseé, PEDRO FRESNEDA. p. 85

Nota al pie, MARÍA PRIM. p.95

Audición, LUÍS CANO. p.97

.

P.V.P. 6  EUROS

Pedidos: nua@gmail.com

Imaxe
0

A VOLTAS COA DRAMATURXIA, NÚA 8

Portada-CARTEL-WEB copia

Limiar, JULIO FERNÁNDEZ.     p. 7

Ngahme,  RAÚL DANS.   p.  13

Frustración, IRIA BRAGADO.    p. 21

11 postais desde o deserto de sal, EVA F. FERREIRA.    p. 31

Ricardo Segundo Terceiro, FRANCISCO OTI RÍOS.    p. 37

O fío de la vermella, CARMEN ABIZANDA LOSADA.    p. 49 

Meu pobre la Chaloupe, LOURDES LEIRIZ.    p. 61

República, STHER F. CARRODEGUAS.    p. 67

Vigozoo, MARCOS ABALDE.    p. 71

Dop, MANUEL DOSOUTO RODRÍGUEZ.    p. 83

.

P.V.P. 6  EUROS

Pedidos: nua@gmail.com

0

RESULTADO DA CONVOCATORIA DE DRAMATURXIAS EXPERIMENTAIS

A continuación a relación de textos seleccionados para seren publicados en Núa
A continuación la relación de textos seleccionados para ser publicados en Núa

Recibidos: 15 en galego e 134 en castelán. Destacar a gran calidade de moitos dos traballos. Os criterios de selección foron os implícitos ó título da convocatoria.
Recibidos: 15 en gallego y 134 en castellano. Destacar la gran calidad de muchos de los trabajos. Los criterios de selección fueron los implícitos al título de la convocatoria.

Moitísimas grazas a todxs !!  MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODXS

DRAMATURXIAS EN GALEGO

LOURDES LEIRIZ (MEU POBRE LA CHALOUPE)
RAÚL DANS
(NGAHME)
EVA FERREIRA (11 POSTAIS DESDE O DESERTO)
CARMEN ABIZANDA (O FÍO DE LA VERMELLA)
IRIA BRAGADO (FRUSTRACIÓN)
MARCOS ABALDE (VIGOZOO)
OTI RÍOS (SEGUNDO RICARDO TERCEIRO)
MANU DOSOUTO (DOP)
STHER F. CARRODEGUAS (REPÚBLICA)

DRAMATURGIAS EN CASTELLANO:

CARLOS BE  (WOMAN IN A TAXI CROSSING NEW YORK)
TERESA CASANI (XXL)
EMILIANO PASTOR (EXILIO)
GUILLERMO HERAS (SECA SANGRE)
LAURA MOREIRA ALVAREZ (MEMORIA SELECTIVA)
LUIS CANO (AUDICIÓN)
NESTOR VILLAZÓN (LA MAYOR OBRA DE ARTE DE TODOS LOS TIEMPOS)
PEDRO FRESNEDA (ALEDAÑOS DE IMPRUDENTEMENTE DESEÉ)
PEDRO MONTALBÁN KROEBEL (EN LA CÁMARA)
MARÍA PRIM (NOTAS AL MARGEN)
RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO (CABEZADIOS)
JOSÉ MANUEL CORREDOIRA VIÑUELA (NON SUNT TURPIA NATURALIA 1)

0

AMPLIADO O PRAZO PARA A CONVOCATORIA DE DRAMATURXIAS EXPERIMENTAIS

A revista NÚA adicará os números 9 e 10 á publicación de dramaturxias en galego (9) e en castelán (10) cun carácter experimental e de vangarda.
Máximo 10 páxinas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Admítese material gráfico ou doutro tipo).

Cómo participar?
Envía os teus traballos antes do 25 de xaneiro a nua.escena@gmail.com
Escribe no “asunto”: Para NÚA 9 / 10
No corpo da mensaxe pon os teus datos.
Adxunta o arquivo sen firma.
Un equipo de expertos nomeado por NÚA fará a selección dos traballos recibidos.

Cos textos seleccionados, NÚA editará dúas antoloxías en formato libro nos primeiros meses de 2013.
Os autores seleccionados non percibirán renumeración económica pola publicación dos seus textos, e conservarán intactos todos os dereitos de autoría.

Os autores responderán da orixinalidade e autoría das obras enviadas, que serán inéditas ata o momento da súa publicación en NÚA.
————-

La revista NÚA dedicará los números 9 y 10 a la publicación de dramaturgias en gallego (9) y en castellano (10) con un carácter experimental y de vanguardia.
Máximo 10 páginas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Se admite material gráfico o de otro tipo).

Cómo participar?
Envía tus trabajos antes del 25 de enero a nua.escena@gmail.com
Escribe en el “asunto”: Para NÚA 9 / 10
En el cuerpo del mensaje pon tus datos.
Adjunta el archivo sin firma.
Un equipo de expertos nombrado por NÚA hará la selección de los trabajos recibidos.

Con los textos seleccionados, NÚA editará dos antologías en formato libro nos primeros meses de 2013.

Los autores no percibirán renumeración económica por la publicación de sus textos, y conservarán intactos los derechos de autoría.

Los autores responderán de la originalidad y autoría de las obras enviadas, que serán inéditas hasta el momento de la publicación en NÚA.

0

NÚMERO 6, contidos

Teoría

INTUICIÓNS NUMERADAS DO UN AO VINTE E TRES
Nelo Vilar Herrero

Experiencia

PERFORMANCE: O LEGADO INVISIBLE
Norma Ambrosini- Diego Stocco

Investigación

FRAGMENTO, CRUELDADE, COMPROMISO
(A partir do traballo de Felipe Rivas San Martín)
Jorge Díaz Fontes

Pedagoxía

SENSITIVE BODIES
Jaume Belló

Procesos de creación

MAXIA AUGMENTADA
Beka Iglesias

DIOLA
Antía Díaz