0

autores para núa 7

Xa temos a lista de autores que pulicará NÚA 7
en NOVAS DRAMATURGIAS EN PORTUGUÉS

Maria Gil
Carlos Alberto Machado
Fernando Giestas
Ângela Carvalho Lopes
Cláudia Lucas Chéu
Luís Roberto Amabile
Isabel Fernandes Pinto
Luís Mestre
Helder Wasterlain
Diones Camargo
Hudson Andrade
Pedro Eiras

Recibíranse moitos textos e todos eles de moita calidade,
máis o livro só podía recoller como máximo 12.

Obrigado a tod+s pola vosa participación,
e entusiasmo na acollida da proposta.

Vémonos !!!!!

Advertisements
0

Convocatoria para NÚA 7

A Revista Núa vai dedicar o seu número 7 a dramaturgias em língua portuguesa.

Aceitamos textos dramáticos ou de dramaturgias performaticas
para eventual publicação na revista e apresentação na Mostra Anual de Dramaturgia
o Teatro Art’Imagem, no Porto, Portugal.

Os textos devem ter entre 5 e 8 páginas,
em fonte Times New Roman 12, com intelinhamento 1,5 e margens de 3 cm.

Os textos serão alvo de seleção pelos editores
Jorge Palinhos, Julio Fernández e Zaida Gómez.

Os textos deverão ser enviados até 15 de Setembro
para o e-mail nua.escena@gmail.com

0

FRAGMENTOS DE (IN)TOLERANCIA

Convocatoria de propostas de arte de acción,
dramaturxias performativas e comportamentos contemporáneos na escena,
que respondan (ou non) ao título da convocatoria,
para a súa publicación no n.6 de NÚA e posible realización
co motivo da presentación da revista.
Recepción: Ata o 31 Agosto de 2012.
Presentación prevista: setembro de 2012.

Escritos: Sen límite en canto á extensión
(recomendable ata 30.000 caracteres con espacios)
Idiomas: Galego, portugués, castelán, inglés ou francés.
Bosquexos e fotografías: En branco e negro.

CONTACTO: nua.escena@gmail.com

https://revistanua.wordpress.com

4

INSTRUCIÓNS PARA UNHA PERFORMANCE

Con motivo da realización do n.5 de Núa,
a redacción da revista solicita
“INSTRUCIÓNS PARA UNHA PERFORMANCE”

LONXITUDE EN PAPEL
10 liñas como máximo
(Non máis de 300 palabras)

As instrucións consistirán en ordes para
a execución dunha acción individual ou
colectiva, de duración determinada ou
indeterminada e nun lugar especificado ou
descrito mediante as propias instrucións.

Enviar a nua.escena@gmail.com
Data límite 5 marzo

0

CONVOCATORIA “ESCRITAS IMPOSIBLES”

Coa finalidade de fomentar a escrita de propostas escénicas de imposible realización, cara un achegamento ao teatro inmaterial e absolutamente non comercial, Núa propón a recepción de escritas para a súa publicación -das máis innovadoras- no seu próximo número 4, que sairá a finais do ano.

DE 1 A 12 FOLLAS, aprox.

nua.escena@gmail.com

Data límite de envío: 15 Novembro.