0

RESULTADO DA CONVOCATORIA DE DRAMATURXIAS EXPERIMENTAIS

A continuación a relación de textos seleccionados para seren publicados en Núa
A continuación la relación de textos seleccionados para ser publicados en Núa

Recibidos: 15 en galego e 134 en castelán. Destacar a gran calidade de moitos dos traballos. Os criterios de selección foron os implícitos ó título da convocatoria.
Recibidos: 15 en gallego y 134 en castellano. Destacar la gran calidad de muchos de los trabajos. Los criterios de selección fueron los implícitos al título de la convocatoria.

Moitísimas grazas a todxs !!  MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODXS

DRAMATURXIAS EN GALEGO

LOURDES LEIRIZ (MEU POBRE LA CHALOUPE)
RAÚL DANS
(NGAHME)
EVA FERREIRA (11 POSTAIS DESDE O DESERTO)
CARMEN ABIZANDA (O FÍO DE LA VERMELLA)
IRIA BRAGADO (FRUSTRACIÓN)
MARCOS ABALDE (VIGOZOO)
OTI RÍOS (SEGUNDO RICARDO TERCEIRO)
MANU DOSOUTO (DOP)
STHER F. CARRODEGUAS (REPÚBLICA)

DRAMATURGIAS EN CASTELLANO:

CARLOS BE  (WOMAN IN A TAXI CROSSING NEW YORK)
TERESA CASANI (XXL)
EMILIANO PASTOR (EXILIO)
GUILLERMO HERAS (SECA SANGRE)
LAURA MOREIRA ALVAREZ (MEMORIA SELECTIVA)
LUIS CANO (AUDICIÓN)
NESTOR VILLAZÓN (LA MAYOR OBRA DE ARTE DE TODOS LOS TIEMPOS)
PEDRO FRESNEDA (ALEDAÑOS DE IMPRUDENTEMENTE DESEÉ)
PEDRO MONTALBÁN KROEBEL (EN LA CÁMARA)
MARÍA PRIM (NOTAS AL MARGEN)
RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO (CABEZADIOS)
JOSÉ MANUEL CORREDOIRA VIÑUELA (NON SUNT TURPIA NATURALIA 1)

0

AMPLIADO O PRAZO PARA A CONVOCATORIA DE DRAMATURXIAS EXPERIMENTAIS

A revista NÚA adicará os números 9 e 10 á publicación de dramaturxias en galego (9) e en castelán (10) cun carácter experimental e de vangarda.
Máximo 10 páxinas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Admítese material gráfico ou doutro tipo).

Cómo participar?
Envía os teus traballos antes do 25 de xaneiro a nua.escena@gmail.com
Escribe no “asunto”: Para NÚA 9 / 10
No corpo da mensaxe pon os teus datos.
Adxunta o arquivo sen firma.
Un equipo de expertos nomeado por NÚA fará a selección dos traballos recibidos.

Cos textos seleccionados, NÚA editará dúas antoloxías en formato libro nos primeiros meses de 2013.
Os autores seleccionados non percibirán renumeración económica pola publicación dos seus textos, e conservarán intactos todos os dereitos de autoría.

Os autores responderán da orixinalidade e autoría das obras enviadas, que serán inéditas ata o momento da súa publicación en NÚA.
————-

La revista NÚA dedicará los números 9 y 10 a la publicación de dramaturgias en gallego (9) y en castellano (10) con un carácter experimental y de vanguardia.
Máximo 10 páginas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Se admite material gráfico o de otro tipo).

Cómo participar?
Envía tus trabajos antes del 25 de enero a nua.escena@gmail.com
Escribe en el “asunto”: Para NÚA 9 / 10
En el cuerpo del mensaje pon tus datos.
Adjunta el archivo sin firma.
Un equipo de expertos nombrado por NÚA hará la selección de los trabajos recibidos.

Con los textos seleccionados, NÚA editará dos antologías en formato libro nos primeros meses de 2013.

Los autores no percibirán renumeración económica por la publicación de sus textos, y conservarán intactos los derechos de autoría.

Los autores responderán de la originalidad y autoría de las obras enviadas, que serán inéditas hasta el momento de la publicación en NÚA.

0

NÚMERO 6, contidos

Teoría

INTUICIÓNS NUMERADAS DO UN AO VINTE E TRES
Nelo Vilar Herrero

Experiencia

PERFORMANCE: O LEGADO INVISIBLE
Norma Ambrosini- Diego Stocco

Investigación

FRAGMENTO, CRUELDADE, COMPROMISO
(A partir do traballo de Felipe Rivas San Martín)
Jorge Díaz Fontes

Pedagoxía

SENSITIVE BODIES
Jaume Belló

Procesos de creación

MAXIA AUGMENTADA
Beka Iglesias

DIOLA
Antía Díaz

3

Presentación NÚA 7 EN MAD’12

Este ano o MAD´12 – Mostra Anual de Dramaturgia portuguesa, se vai realizar no sábado dia 15 de Dezembro, no Auditório da Quinta da Caverneira (PORTO), durante a tarde – das 14h00 às 18h00.

Este ano, esta iniciativa do Teatro Art´Imagem vai ter a colaboração do Astro Fingido, Revista Núa, TEatroensaio e Terra na Boca, bem com de um leque de actrizes e actores, nomeadamente José Gonçalinho, Manuela Moreira, Miguel Rosas, Valdemar Santos e outros ainda a definir pelas estruturas.

Esta edição vai apresentar e ler os textos que foram seleccionados para serem publicados na Revista Galega NÚA nº 7 (Novas Dramatugias en Portugués) pelos editores Jorge Palinhos, Julio Fernández e Zaida Gómez, dos seguintes autores: Maria Gil, Carlos Alberto Machado, Fernando Giestas, Ângela Carvalho Lopes, Cláudia Lucas Chéu, Luís Roberto Amabile, Isabel Fernandes Pinto, Luís Mestre, Helder Wasterlain, Diones Camargo, Hudson Andrade e Pedro Eiras.

0

CONVOCATORIA NÚA 9 / 10

A revista NÚA adicará os números 9 e 10 á publicación de dramaturxias en galego (9) e en castelán (10) cun carácter experimental e de vangarda.
Máximo 10 páxinas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Admítese material gráfico ou doutro tipo).

Cómo participar?
Envía os teus traballos antes do 7 de xaneiro a nua.escena@gmail.com
Escribe no “asunto”: Para NÚA 9 / 10
No corpo da mensaxe pon os teus datos.
Adxunta o arquivo sen firma.
Un equipo de expertos nomeado por NÚA fará a selección dos traballos recibidos.

Cos textos seleccionados, NÚA editará dúas antoloxías en formato libro nos primeiros meses de 2013.
Os autores seleccionados non percibirán renumeración económica pola publicación dos seus textos, e conservarán intactos todos os dereitos de autoría.

Os autores responderán da orixinalidade e autoría das obras enviadas, que serán inéditas ata o momento da súa publicación en NÚA.
————-

La revista NÚA dedicará los números 9 y 10 a la publicación de dramaturgias en gallego (9) y en castellano (10) con un carácter experimental y de vanguardia.
Máximo 10 páginas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Se admite material gráfico o de otro tipo).

Cómo participar?
Envía tus trabajos antes del 7 de enero a nua.escena@gmail.com
Escribe en el “asunto”: Para NÚA 9 / 10
En el cuerpo del mensaje pon tus datos.
Adjunta el archivo sin firma.
Un equipo de expertos nombrado por NÚA hará la selección de los trabajos recibidos.

Con los textos seleccionados, NÚA editará dos antologías en formato libro nos primeros meses de 2013.

Los autores no percibirán renumeración económica por la publicación de sus textos, y conservarán intactos los derechos de autoría.

Los autores responderán de la originalidad y autoría de las obras enviadas, que serán inéditas hasta el momento de la publicación en NÚA.