3

Presentación NÚA 7 EN MAD’12

Este ano o MAD´12 – Mostra Anual de Dramaturgia portuguesa, se vai realizar no sábado dia 15 de Dezembro, no Auditório da Quinta da Caverneira (PORTO), durante a tarde – das 14h00 às 18h00.

Este ano, esta iniciativa do Teatro Art´Imagem vai ter a colaboração do Astro Fingido, Revista Núa, TEatroensaio e Terra na Boca, bem com de um leque de actrizes e actores, nomeadamente José Gonçalinho, Manuela Moreira, Miguel Rosas, Valdemar Santos e outros ainda a definir pelas estruturas.

Esta edição vai apresentar e ler os textos que foram seleccionados para serem publicados na Revista Galega NÚA nº 7 (Novas Dramatugias en Portugués) pelos editores Jorge Palinhos, Julio Fernández e Zaida Gómez, dos seguintes autores: Maria Gil, Carlos Alberto Machado, Fernando Giestas, Ângela Carvalho Lopes, Cláudia Lucas Chéu, Luís Roberto Amabile, Isabel Fernandes Pinto, Luís Mestre, Helder Wasterlain, Diones Camargo, Hudson Andrade e Pedro Eiras.

0

CONVOCATORIA NÚA 9 / 10

A revista NÚA adicará os números 9 e 10 á publicación de dramaturxias en galego (9) e en castelán (10) cun carácter experimental e de vangarda.
Máximo 10 páxinas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Admítese material gráfico ou doutro tipo).

Cómo participar?
Envía os teus traballos antes do 7 de xaneiro a nua.escena@gmail.com
Escribe no “asunto”: Para NÚA 9 / 10
No corpo da mensaxe pon os teus datos.
Adxunta o arquivo sen firma.
Un equipo de expertos nomeado por NÚA fará a selección dos traballos recibidos.

Cos textos seleccionados, NÚA editará dúas antoloxías en formato libro nos primeiros meses de 2013.
Os autores seleccionados non percibirán renumeración económica pola publicación dos seus textos, e conservarán intactos todos os dereitos de autoría.

Os autores responderán da orixinalidade e autoría das obras enviadas, que serán inéditas ata o momento da súa publicación en NÚA.
————-

La revista NÚA dedicará los números 9 y 10 a la publicación de dramaturgias en gallego (9) y en castellano (10) con un carácter experimental y de vanguardia.
Máximo 10 páginas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Se admite material gráfico o de otro tipo).

Cómo participar?
Envía tus trabajos antes del 7 de enero a nua.escena@gmail.com
Escribe en el “asunto”: Para NÚA 9 / 10
En el cuerpo del mensaje pon tus datos.
Adjunta el archivo sin firma.
Un equipo de expertos nombrado por NÚA hará la selección de los trabajos recibidos.

Con los textos seleccionados, NÚA editará dos antologías en formato libro nos primeros meses de 2013.

Los autores no percibirán renumeración económica por la publicación de sus textos, y conservarán intactos los derechos de autoría.

Los autores responderán de la originalidad y autoría de las obras enviadas, que serán inéditas hasta el momento de la publicación en NÚA.

0

autores para núa 7

Xa temos a lista de autores que pulicará NÚA 7
en NOVAS DRAMATURGIAS EN PORTUGUÉS

Maria Gil
Carlos Alberto Machado
Fernando Giestas
Ângela Carvalho Lopes
Cláudia Lucas Chéu
Luís Roberto Amabile
Isabel Fernandes Pinto
Luís Mestre
Helder Wasterlain
Diones Camargo
Hudson Andrade
Pedro Eiras

Recibíranse moitos textos e todos eles de moita calidade,
máis o livro só podía recoller como máximo 12.

Obrigado a tod+s pola vosa participación,
e entusiasmo na acollida da proposta.

Vémonos !!!!!

0

Convocatoria para NÚA 7

A Revista Núa vai dedicar o seu número 7 a dramaturgias em língua portuguesa.

Aceitamos textos dramáticos ou de dramaturgias performaticas
para eventual publicação na revista e apresentação na Mostra Anual de Dramaturgia
o Teatro Art’Imagem, no Porto, Portugal.

Os textos devem ter entre 5 e 8 páginas,
em fonte Times New Roman 12, com intelinhamento 1,5 e margens de 3 cm.

Os textos serão alvo de seleção pelos editores
Jorge Palinhos, Julio Fernández e Zaida Gómez.

Os textos deverão ser enviados até 15 de Setembro
para o e-mail nua.escena@gmail.com

0

FRAGMENTOS DE (IN)TOLERANCIA

Convocatoria de propostas de arte de acción,
dramaturxias performativas e comportamentos contemporáneos na escena,
que respondan (ou non) ao título da convocatoria,
para a súa publicación no n.6 de NÚA e posible realización
co motivo da presentación da revista.
Recepción: Ata o 31 Agosto de 2012.
Presentación prevista: setembro de 2012.

Escritos: Sen límite en canto á extensión
(recomendable ata 30.000 caracteres con espacios)
Idiomas: Galego, portugués, castelán, inglés ou francés.
Bosquexos e fotografías: En branco e negro.

CONTACTO: nua.escena@gmail.com

https://revistanua.wordpress.com

1

núa 5 é unha cana

Con artigos de:
Bartolomé Ferrando, Roberto Fratini, Alba Blanco,
Domix Garrido, Joaquín Lana, Ana Matey e Berio Molina.

E a participación en Instruccións para unha performance de
Ana Gesto, Nieves Correa, Jose Luis Campal, Julia Otxoa,
Huaira Versas Voz, Sergi Quiñonero, Narvis & Pez,
Augusto Martínez, Julien Blaine, Manoel Bonabal,
Nelo Vilar, Neus Ferrer e Palmer Fishman

0

presentación NÚA 5, Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO)

Martes 10 de abril 20:00

Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO)

Presentación de NÚA 5 no MARCO

PERFORMANCES
ACCIÓN Nº1: “Corpo a terra ou aperitivo compartido”
Autora e performer: Andrea Isasi.
.
ACCIÓN Nº2: “ Fantasía nº1”
Autora e performer: sther f. Carrodeguas.
. 
ACCIÓN Nº3: “Variación  nº2 Huella” 
Autora e performer: Alba Blanco.
.
ACCIÓN Nº4: “DEVUISON”
Autor: Berio Molina
Performer: María Roja.
.
ACCIÓN Nº5: “Hacer y deshacer. Versión 3.0”
Autora: Nieves Correa.
Realización: Zaida Gómez
.
ACCIÓN Nº6: “Variaciones para 15 minutos”
Autora e performer: Ana Gesto.
4

INSTRUCIÓNS PARA UNHA PERFORMANCE

Con motivo da realización do n.5 de Núa,
a redacción da revista solicita
“INSTRUCIÓNS PARA UNHA PERFORMANCE”

LONXITUDE EN PAPEL
10 liñas como máximo
(Non máis de 300 palabras)

As instrucións consistirán en ordes para
a execución dunha acción individual ou
colectiva, de duración determinada ou
indeterminada e nun lugar especificado ou
descrito mediante as propias instrucións.

Enviar a nua.escena@gmail.com
Data límite 5 marzo