0

núa 3 ten dous sentidos e un parafuso

PERCORRIDO NESTE SENTIDO
21 CONCEPTOS QUE NON ADMITE UN AUTÉNTICO TEATRO CONTEMPORÁNEO » Guillermo Heras

ESCATOLOXÍA E RESISTENCIA POLÍTICA NA ESCENA CONTEMPORÁNEA » Eduardo Pérez Rasilla

APUNTAMENTOS EN DEFENSA DUN PÚBLICO MOI ESPECIAL  » Chefa Alonso

ILUSTRACIÓNS DE NÚA 3: “UNA CONVERSACIÓN CON ANA HATHERLY” » Casilda García Archilla

ARRAÑADURAS  » Guillermo Heras

.
PERCORRIDO NESTE OUTRO SENTIDO
 A VOZ NO PROCESO DE CREACIÓN » Nuria Gullón

NACE A ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS DE TEATRO ENSALLE » Teatro  Ensalle

SUPER 8 (PROCESO DE CREACIÓN) » Compañía teatro VOADORA

SOCIOPOLÍTICA DA INVISIBILIDADE: Insólito proceso de creación e posta en escena de

7.000 galliñas y un camello, de Jesús Campos » Julio Fernández

ENTREVISTA A TEATRO ARTE LIVRE » Diana Mera +  Roberto Cordovani e Eisenhawer Moren

.

.

PROCESO SUPER 8, VOADORA

SUPER 8 VOADORA

0

PRESENTACIÓN DA REVISTA NÚA

I ENCONTRO DE PROCESOS DE CREACIÓN ESCÉNICA

27 DE XANEIRO, 2011, 20: 30  H.

.

Virxe-Puta-Nai / Performance /Paulina Funes
.
Agorafobia de Clara Gayo / Lectura dramatizada / Mónica Sueiro e María Caparrini
.
Anaglifo / Video danza proxección / Begoña Cuquejo
.
Drama naiperiano / Miniconferencia / Damero Mudo
.
Azag / Escena deserta /Act. Teté García, Dir. Diana Mera

.

COLABORAN NESTE NÚMERO

Paulina Funes

Vanesa Sotelo

Clara Gayo

Chefa Alonso

Ánxela Doval

Julio Fernández

Antón Ferreiro

Diana Mera

Ester F.R./Martiño G. R.

Josu Montero

COSEGA

Óscar Cornago