3

EX NÚA

Núa non desaparece, transfórmase.
Núa quere adicar os seus próximos números por enteiro á Dramaturxia Experimental, abrindo as portas á (re)definición ensaística do experimental e á creación de propostas capaces de subverter as convencións escénicas.
Aceptaranse traballos de calquera extensión e formato, para a súa publicación en Núa de xeito independente (como libro) ou dentro dalgún dos números previstos.
De maneira especial atenderase a escrituras innovadoras, dramaturxias visuais, de danza ou de teatro físico, partituras performativas, e calquera outra manifiestación artística ou ensaística no ámbito escénico susceptible de ser publicada cos medios dos que dispón Núa.
Non hai prazo para dar fin á recepción de propostas, e comunicarase aos interesados a aceptación (ou non) do material recibido a medida que se reciba.
A única condición para participar nesta convocatoria é que se trate de obra orixinal e inédita e que o seu idioma principal sexa o galego, portugués ou castelán (ou calquera outro idioma adxuntando unha traducción a un dos anteriores).
Ademais da publicación en papel -cunha tirada limitada e numerada de 80 exemplares-, as obras seleccionadas poderán consultarse en Rede, sendo a súa licenza Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un exemplar.

 

ex-nua

Núa no desaparece, se transforma.
Núa quiere dedicar sus próximos números por entero a la Dramaturgia Experimental, abriendo las puertas a la (re)definición ensayística de lo experimental y a la creación de propuestas capaces de subvertir las convenciones escénicas.
Se aceptarán trabajos de cualquier extensión y formato, para su publicación en Núa de manera independiente (como libro) o dentro de alguno de los números previstos.
De forma especial se atenderá a escrituras innovadoras, dramaturgias visuales, de danza o de teatro físico, partituras performativas, y cualquier otra manifiestación artística o ensayística en el ámbito escénico susceptible de ser publicada con los medios de los que dispone Núa.
No hay plazo para dar fin a la recepción de propuestas, y se comunicará a los interesados la aceptación (o no) del material recibido a medida que se reciba.
La única condición para participar en esta convocatoria es que se trate de obra original e inédita y que su idioma principal sea el gallego, el portugués o el castellano (o cualquier otro idioma acompañando una traducción a uno de los anteriores).
Además de la publicación en papel -con una tirada limitada y numerada de 80 ejemplares-, las obras seleccionadas podrán consultarse en Red, siendo su licencia Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un ejemplar.

Advertisement
0

NOVA CONVOCATORIA !

“Pour finir avec lle jugement de dieu” foi o título da famosa locución de Artaud na radio francesa en novembro do ano 1947.
INTERVENCIÓNS PARA ACABAR CON XUÍZO é unha idea da Revista Núa coa cal preténdense recoller propostas sonoras e escritas que conleven unha intervención da Radio dun xeito libertario, atrevido e sen prexuízos.
Non é o obxectivo adaptar para radio textos dramáticos ou performativos senón a de xerar accións mediante a invención dunha Radio que lles dé sentido.
Tamén admítense ensaios que aborden o tema da Non-visualidade.
Envíos ata o 15 de novembro.
Para máis información, podes escribirnos a: nua.escena@gmail.com

0

RESULTADO DA CONVOCATORIA DE DRAMATURXIAS EXPERIMENTAIS

A continuación a relación de textos seleccionados para seren publicados en Núa
A continuación la relación de textos seleccionados para ser publicados en Núa

Recibidos: 15 en galego e 134 en castelán. Destacar a gran calidade de moitos dos traballos. Os criterios de selección foron os implícitos ó título da convocatoria.
Recibidos: 15 en gallego y 134 en castellano. Destacar la gran calidad de muchos de los trabajos. Los criterios de selección fueron los implícitos al título de la convocatoria.

Moitísimas grazas a todxs !!  MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODXS

DRAMATURXIAS EN GALEGO

LOURDES LEIRIZ (MEU POBRE LA CHALOUPE)
RAÚL DANS
(NGAHME)
EVA FERREIRA (11 POSTAIS DESDE O DESERTO)
CARMEN ABIZANDA (O FÍO DE LA VERMELLA)
IRIA BRAGADO (FRUSTRACIÓN)
MARCOS ABALDE (VIGOZOO)
OTI RÍOS (SEGUNDO RICARDO TERCEIRO)
MANU DOSOUTO (DOP)
STHER F. CARRODEGUAS (REPÚBLICA)

DRAMATURGIAS EN CASTELLANO:

CARLOS BE  (WOMAN IN A TAXI CROSSING NEW YORK)
TERESA CASANI (XXL)
EMILIANO PASTOR (EXILIO)
GUILLERMO HERAS (SECA SANGRE)
LAURA MOREIRA ALVAREZ (MEMORIA SELECTIVA)
LUIS CANO (AUDICIÓN)
NESTOR VILLAZÓN (LA MAYOR OBRA DE ARTE DE TODOS LOS TIEMPOS)
PEDRO FRESNEDA (ALEDAÑOS DE IMPRUDENTEMENTE DESEÉ)
PEDRO MONTALBÁN KROEBEL (EN LA CÁMARA)
MARÍA PRIM (NOTAS AL MARGEN)
RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO (CABEZADIOS)
JOSÉ MANUEL CORREDOIRA VIÑUELA (NON SUNT TURPIA NATURALIA 1)

0

AMPLIADO O PRAZO PARA A CONVOCATORIA DE DRAMATURXIAS EXPERIMENTAIS

A revista NÚA adicará os números 9 e 10 á publicación de dramaturxias en galego (9) e en castelán (10) cun carácter experimental e de vangarda.
Máximo 10 páxinas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Admítese material gráfico ou doutro tipo).

Cómo participar?
Envía os teus traballos antes do 25 de xaneiro a nua.escena@gmail.com
Escribe no “asunto”: Para NÚA 9 / 10
No corpo da mensaxe pon os teus datos.
Adxunta o arquivo sen firma.
Un equipo de expertos nomeado por NÚA fará a selección dos traballos recibidos.

Cos textos seleccionados, NÚA editará dúas antoloxías en formato libro nos primeiros meses de 2013.
Os autores seleccionados non percibirán renumeración económica pola publicación dos seus textos, e conservarán intactos todos os dereitos de autoría.

Os autores responderán da orixinalidade e autoría das obras enviadas, que serán inéditas ata o momento da súa publicación en NÚA.
————-

La revista NÚA dedicará los números 9 y 10 a la publicación de dramaturgias en gallego (9) y en castellano (10) con un carácter experimental y de vanguardia.
Máximo 10 páginas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Se admite material gráfico o de otro tipo).

Cómo participar?
Envía tus trabajos antes del 25 de enero a nua.escena@gmail.com
Escribe en el “asunto”: Para NÚA 9 / 10
En el cuerpo del mensaje pon tus datos.
Adjunta el archivo sin firma.
Un equipo de expertos nombrado por NÚA hará la selección de los trabajos recibidos.

Con los textos seleccionados, NÚA editará dos antologías en formato libro nos primeros meses de 2013.

Los autores no percibirán renumeración económica por la publicación de sus textos, y conservarán intactos los derechos de autoría.

Los autores responderán de la originalidad y autoría de las obras enviadas, que serán inéditas hasta el momento de la publicación en NÚA.

0

CONVOCATORIA NÚA 9 / 10

A revista NÚA adicará os números 9 e 10 á publicación de dramaturxias en galego (9) e en castelán (10) cun carácter experimental e de vangarda.
Máximo 10 páxinas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Admítese material gráfico ou doutro tipo).

Cómo participar?
Envía os teus traballos antes do 7 de xaneiro a nua.escena@gmail.com
Escribe no “asunto”: Para NÚA 9 / 10
No corpo da mensaxe pon os teus datos.
Adxunta o arquivo sen firma.
Un equipo de expertos nomeado por NÚA fará a selección dos traballos recibidos.

Cos textos seleccionados, NÚA editará dúas antoloxías en formato libro nos primeiros meses de 2013.
Os autores seleccionados non percibirán renumeración económica pola publicación dos seus textos, e conservarán intactos todos os dereitos de autoría.

Os autores responderán da orixinalidade e autoría das obras enviadas, que serán inéditas ata o momento da súa publicación en NÚA.
————-

La revista NÚA dedicará los números 9 y 10 a la publicación de dramaturgias en gallego (9) y en castellano (10) con un carácter experimental y de vanguardia.
Máximo 10 páginas.
Times roman 12, interlineado 1,5.
(Se admite material gráfico o de otro tipo).

Cómo participar?
Envía tus trabajos antes del 7 de enero a nua.escena@gmail.com
Escribe en el “asunto”: Para NÚA 9 / 10
En el cuerpo del mensaje pon tus datos.
Adjunta el archivo sin firma.
Un equipo de expertos nombrado por NÚA hará la selección de los trabajos recibidos.

Con los textos seleccionados, NÚA editará dos antologías en formato libro nos primeros meses de 2013.

Los autores no percibirán renumeración económica por la publicación de sus textos, y conservarán intactos los derechos de autoría.

Los autores responderán de la originalidad y autoría de las obras enviadas, que serán inéditas hasta el momento de la publicación en NÚA.

0

autores para núa 7

Xa temos a lista de autores que pulicará NÚA 7
en NOVAS DRAMATURGIAS EN PORTUGUÉS

Maria Gil
Carlos Alberto Machado
Fernando Giestas
Ângela Carvalho Lopes
Cláudia Lucas Chéu
Luís Roberto Amabile
Isabel Fernandes Pinto
Luís Mestre
Helder Wasterlain
Diones Camargo
Hudson Andrade
Pedro Eiras

Recibíranse moitos textos e todos eles de moita calidade,
máis o livro só podía recoller como máximo 12.

Obrigado a tod+s pola vosa participación,
e entusiasmo na acollida da proposta.

Vémonos !!!!!

0

Convocatoria para NÚA 7

A Revista Núa vai dedicar o seu número 7 a dramaturgias em língua portuguesa.

Aceitamos textos dramáticos ou de dramaturgias performaticas
para eventual publicação na revista e apresentação na Mostra Anual de Dramaturgia
o Teatro Art’Imagem, no Porto, Portugal.

Os textos devem ter entre 5 e 8 páginas,
em fonte Times New Roman 12, com intelinhamento 1,5 e margens de 3 cm.

Os textos serão alvo de seleção pelos editores
Jorge Palinhos, Julio Fernández e Zaida Gómez.

Os textos deverão ser enviados até 15 de Setembro
para o e-mail nua.escena@gmail.com

0

FRAGMENTOS DE (IN)TOLERANCIA

Convocatoria de propostas de arte de acción,
dramaturxias performativas e comportamentos contemporáneos na escena,
que respondan (ou non) ao título da convocatoria,
para a súa publicación no n.6 de NÚA e posible realización
co motivo da presentación da revista.
Recepción: Ata o 31 Agosto de 2012.
Presentación prevista: setembro de 2012.

Escritos: Sen límite en canto á extensión
(recomendable ata 30.000 caracteres con espacios)
Idiomas: Galego, portugués, castelán, inglés ou francés.
Bosquexos e fotografías: En branco e negro.

CONTACTO: nua.escena@gmail.com

https://revistanua.wordpress.com